apremti

aprem̃ti, àpremia, àprėmė tr. 1. apdėti ramsčiais, paspirti: Namas senas, bet reikia iš visų pusių aprem̃ti – ir gyvenk . Iš abiej[ų] šonų pagaliais àprėmė nušautą vilką Alv. Poduškoms apremtà, i sėdu Krš. Sniegas aprė̃męs tvoras stovi Sld. 2. refl. atsiremti, pasiremti: Anys gailiai verkauna, net an dalgelių apsiremdami (d.) Ad. Apsrė̃męs sėdi Grv. 3. apsupti: Iki gyventojai suskato, priešai jau spėjo visą miestą apremti . \ remti; apremti; atremti; įremti; išremti; nuremti; paremti; persiremti; priremti; suremti; užremti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apramstyti — 1 apramstyti K, Š ter. apremti 1: Iškeltas į krantą motorlaivis stovėjo apramstytas žalgomis rš. Lūšnelė iš visų pusių paramsčiais apramstyta rš. | refl. tr. K. ║ refl. tr. kiek pasiremontuoti: Apsiram̃stėm pirkutę ir gyvenam Gdl. ramstyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atremti — atrem̃ti, àtremia, àtrėmė 1. tr. SD1107, R, N, K, DŽ paspirti ramsčiu, prilaikyti: Tvorą atrem̃k, kad neišvirstum J. Aš jį (medį) su savo laza atremsiu BsPI98. Ano rato neatàrėmėt, tai ir slysta Slm. | prk.: Seniai, atrė̃mę sąsparas, stovia Ob …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išremti — išrem̃ti, ìšremia, ìšrėmė tr. BŽ85 išversti, išstumti: Ìšrėmiau (duris) Š. Jei šakos auga pryšais ir viena antrai augti neleida ir išrema iš patogios vietos, maž nereikalingąją teip pat pagenėti S.Dauk. remti; apremti; atremti; įremti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuremti — nurem̃ti, nùremia, nùrėmė tr. 1. BzB306, Sut įkurti, pastatyti: Viešpats nùrėmė pasaulę J. Atejo tvanas, ištiko upė anus namus, bet negalėjo jų pakrutint, nes nuremti (gruntavoti) buvo ant uolės BtLuk6,48. Tarpu mūsų ir jūsų yra tarpapeklis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paremti — parem̃ti, pàremia, pàrėmė 1. tr. SD263, R346, N, K paspirti ramsčiu: Virstančią sieną parem̃k J. Parem̃t šakaliuką atnešk Krm. Balkis buvo pàremtas Mšk. An ūlyčios pàrema kartis Ad. Tvora paremta aptrešusiais basligaliais rš. Papulkininkis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persiremti — susibarti: Liuobav parsiremsiav kasdien po kelis kartus Šts. remti; apremti; atremti; įremti; išremti; nuremti; paremti; persiremti; priremti; suremti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priremti — prirem̃ti, prìremia, prìrėmė 1. tr. N, K, LL197, DŽ1 atspirti į ką: Kopėčias prìremi prie tos blankelės, tai siūbuoja Slm. Seržantas prirėmė prie sienos šautuvą, atsisėdo ant žemos palangės P.Cvir. | refl. N, K: Su ranka prisirem̃t galėjau Krs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • remti — rem̃ti, rẽmia, rė̃mė DŽ, remti, rẽmia, rėmė 1. tr. K, M dėti ramstį, spirti: Virstančią tvorą remiù su ramčiu J. ║ būti ramsčiu, laikyti: Kuolai tvorą rẽmia Mrj. Kad pėdas pėdo neremtų, nebūtų ir stago LTR(Km). | prk.: Nors pasiligojus, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suremti — surem̃ti, sùremia, sùrėmė tr. 1. Sut, K, DŽ suspirti, prilaikyti ramsčiais: Surem̃k tvorą, kad negriūtų Ėr. ║ atsispiriant, remiantis prispausti prie ko (kumščius, rankas): Aiktelia Elzė, įtraukdama galvą ir suspaustus kumštelius suremdama po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užremti — užrem̃ti, ùžremia, ùžrėmė 1. tr. LL314, DŽ su ramsčiu prispausti, kad nebūtų galima atidaryti: Ažuremti SD1210. Užrem̃ti seklyčią J. Aš basliu spragą užrėmiau, kartį ten nuvilkau, užtaisiau J.Balt. Pirties duris tuojau tvirtai užrėmė P.Cvir.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.